Aramidfiber

Automatisk häckningslösning

Aramidfiber

  • Aramidfiber med hög hållfasthet och utmärkt värme-/flambeständighet

    Aramidfiber med hög hållfasthet och utmärkt värme-/flambeständighet

    NOMEX® och KEVLAR® är aromatiska polyamider eller aramider utvecklade av DuPont.Termen aramid kommer från ordet aromatisk och amid (aromatisk + amid), som är en polymer med många amidbindningar som upprepas i polymerkedjan.Därför är den kategoriserad inom polyamidgruppen.

    Den har minst 85 % av sina amidbindningar fästa med aromatiska ringar.Det finns två huvudtyper av aramider, kategoriserade som meta-aramid och para-aramid och var och en av dessa två grupper har olika egenskaper relaterade till deras strukturer.

Huvudapplikationer

De viktigaste metoderna för att använda Tecnofil-tråd ges nedan